Personeel gezocht? Vind je match bij het UWV en Menso

Heb jij ook openstaande vacatures? Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is die kans dik aanwezig. Denk eens aan het aannemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Naast dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt, houd je er ook een goede werknemer aan over. Een win-winsituatie dus! Maar hoe pak je dit aan?

Om wie gaat het?
De doelgroep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is ruim. Dit omvat mensen die moeite hebben een reguliere baan te vinden, omdat ze bijvoorbeeld al een tijdje in de bijstand zitten of vanwege een geestelijke of lichamelijke beperking. Ook kan langdurige ziekte een oorzaak zijn waardoor mensen in deze situatie belanden. Toch zijn deze mensen vaak erg gemotiveerd en loyaal en dat maakt hen goede werknemers.

Waar vind je deze medewerkers?
Wanneer je iemand met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst wilt nemen, kun je verschillende stappen doorlopen. Eerst is het belangrijk om te weten bij wie je je kunt melden. In de gemeente Emmen kun je terecht bij zowel het UWV als bij Menso. Afhankelijk van de specifieke situatie van de persoon komt deze bij Menso of UWV terecht. Valt jouw onderneming onder een andere gemeente? Dan kun je terecht bij de desbetreffende gemeente en aangesloten UWV.

Waarom zou jij als ondernemer iemand met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen?
‘Wat een gedoe’, denk je misschien, maar het tegendeel is waar. Er wordt altijd gezocht naar een goede match en er worden veel risico’s gedekt door bijvoorbeeld het UWV. Denk hierbij aan loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel (LKV). Jij krijgt niet alleen een goede werknemer, je helpt ook mensen, die normaal gesproken minder snel werk vinden, aan een baan. Zo krijgen ze hun leven weer op de rit en geef je ze weer ritme, vastigheid en toekomstperspectief. Heb je een SROI-verplichting? Ook dan is het een goede optie om iemand aan te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Ben Westera, adviseur Werkgeversdiensten UWV Emmen.

Laagdrempelig en weinig risico bij het UWV
Het UWV is een publieke dienstverlener en begeleidt mensen op weg naar werk. Op het kantoor in Emmen is Ben Westera een van de adviseurs werkgeversdiensten. Ben onderhoudt contact met zowel bedrijven als met werkzoekenden. Hij legt uit hoe het proces werkt: “Op basis van ervaring en wensen wordt er gezocht naar een match tussen het bedrijf en de werkzoekende. Als er een match is gevonden, start de werknemer bij jou in het bedrijf. Eerst draait de werknemer een aantal maanden op proef mee. De werknemer behoudt zijn of haar uitkering en het bedrijf maakt geen kosten”. Ben vervolgt: “Zo krijgen bedrijf en werknemer de tijd om aan elkaar te wennen. Als de onderneming na de proeftijd besluit de werknemer in dienst te nemen, dan zijn de loonkosten de enige kosten die de werkgever heeft.”

No risk
Omdat het voor ondernemers risicovol zou kunnen zijn om iemand met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, geldt een speciale no-riskpolis. “Mocht een werknemer onverhoopt ziek worden, dan betaal je de werknemer door, maar de loonkosten worden gecompenseerd met de ziektewetuitkering van het UWV.” Deze no-riskpolis is geldig voor de duur van vijf jaar en kan in sommige gevallen worden verlengd. “In die vijf jaar wordt de werkgever dus gecompenseerd voor de gemaakte loonkosten en dus ga je er als ondernemer niet op achteruit,” legt Ben uit.

Het contact met het UWV is laagdrempelig en als ondernemer heb je geen verplichtingen. “Je kunt aangeven waar je naar op zoek bent. Naarmate de tijd vordert, krijgt de adviseur werkgeversdiensten een steeds beter beeld van wat het bedrijf wil, wat voor mensen gezocht worden en waar het bedrijf voor staat. Doordat jij als ondernemer en de adviseur werkgeversdiensten elkaar steeds beter kennen wordt het na verloop van tijd steeds eenvoudiger om een juiste match te vinden”, besluit Ben.

Ook nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met een van de adviseurs werkgeverdiensten. Zie de website van het UWV voor een kantoor bij jou in de buurt.

Potentiële werknemers bij Menso in Emmen

Menso helpt jongeren en werkzoekenden zich te ontwikkelen naar een passende (werk)plek. Hierbij staat persoonlijke aandacht voorop. Zo wordt er niet alleen gekeken naar een CV en de vacature, maar kijken ze ook wie als persoon het best bij de werkgever past. Op deze manier worden de mensen ondersteund om weer arbeidsfit te worden. Het uiteindelijke doel: weer een passende (werk)plek vinden.

Openstaan
“Elke ondernemer kan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Wel zul je rekening moeten houden met de kennis en kunde van de doelgroep”, vertelt Rick Tuik, werkgeversadviseur bij Menso. Ten slotte moet je bereid zijn om hulp en begeleiding te geven aan je werknemers. Ook in dit proces kan Menso helpen.” Wanneer er een match is tussen de kandidaat en de werkgever zijn er vervolgens verschillende mogelijkheden: een proefovereenkomst, een werk ontwikkelplek, detachering of een regulier arbeidscontract. Samen met de werkgeveradviseur kan besproken worden welke optie het beste past.

Voordelen
“De voordelen? Menso helpt bij het proces waar je nog geen of weinig kennis van hebt. En we kunnen ook nog gebruik maken van het netwerk van het UWV. Bovendien is het proces bij Menso gratis, zelfs wanneer je besluit om niet verder met Menso te gaan. Ten slotte help je de werknemer om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt”, somt Rick op.  

Bel gerust een van de werkgeversadviseurs (zie website) of loop binnen bij de vestiging aan de Abel Tasmanstraat 7 in Emmen.

Gewoon doen!
Wil jij graag die vacatures vullen? Overweeg dan ook om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. In Emmen kun je bij zowel het UWV als bij Menso terecht. Hier is het contact laagdrempelig en wordt er voor iedere potentiële werknemer maatwerk geleverd. Maar ook andere gemeenten kunnen terecht bij een UWV-locatie in de buurt. Dus ga in gesprek en ontdek de mogelijkheden.

Rick Tuik, werkgeversadviseur bij Menso.
Terug naar overzicht