Vergroot je impact, begin met de Verweven Waarde Scan

Wat maakt bedrijven als Patagonia en Tony's Chocolonely zo succesvol? Het zijn impactondernemers pur sang. Zij hebben namelijk begrepen dat je alleen een verschil kunt maken als je de focus op de welvaart en geld loslaat. Door ook te kijken naar welzijn (gezondheid) en welbevinden (geluk) van mens en planeet zijn ze onderscheidend en relevant. Dit ligt ook voor jouw organisatie binnen handbereik. Door deze waarden optimaal te verweven, vergroot je de positieve impact van je organisatie en daarmee je kansen in de wereld van morgen.


Wat je missie, maatschappelijk doel of bestaansrecht ook is, je kunt je activiteiten nooit los zien van de wereld om je heen. Je creëert niet alleen financiële waarde, maar ook maatschappelijke en ecologische. Bijvoorbeeld met de verlichting op het parkeerterrein, je arbeidsmarktbeleid, je product of de mate waarin je slim samenwerkt met de buurt. Veel organisaties zijn zich niet van de impact daarvan bewust. Het kan een positieve waarde hebben, maar ook een negatieve. Door goed in kaart te brengen wat de waarde, impact en kansen van de omgeving van jouw organisatie zijn, kun je hier effectief beleid op inzetten. En daarvoor is de Verweven Waarde Scan ontwikkeld.


Kansen

Het team Verweven Waarde Scan van NHL Stenden en Natuur en Milieu Federatie Drenthe komt graag bij je langs om samen met jou te kijken naar je organisatie en de mogelijkheden in de omgeving. Hoe kun je bijvoorbeeld je impact vergroten door ruimte, spullen en kennis te delen? Dat is niet alleen goed voor je ecologische voetafdruk, maar ook voor de continuïteit van je organisatie. Er is namelijk grote winst te halen:

• je kunt flink op kosten besparen door gedeeld eigenaarschap en het simpelweg beter benutten van bestaande middelen
• oog voor je omgeving geeft je een grotere gunfactor, waardoor je goed en gemotiveerd personeel aantrekt in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt
• je wordt minder afhankelijkheid van steeds verder stijgende grondstofprijzen, conjunctuur-schommelingen en geopolitieke veranderingen
• je bent op tijd voorbereid op fiscale maatregelen die eraan komen rondom uitstoot, true-pricing en circulaire economie
• in vergunningsprocedures sta je straks met 1-0 voor

Op basis van de resultaten van de Verweven Waarde Scan werken wij samen een actiegericht plan uit. Dat plan gaat expliciet verder dan thema’s als energiegebruik en afval scheiden. Het is een praktische blauwdruk van jouw (potentiële) impact op groen, biodiversiteit en de deeleconomie van de toekomst.
Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op met Emile Suringar (06 180 667 75) of Taeke Tuinstra (06 283 173 09) voor het maken van een afspraak.


De Verweven Waarde Scan


Wat?
De Verweven Waarde Scan is een assessment waarin we kijken naar wat je organisatie drijft, wat je afzet en omvang is, de organisatiestructuur, welke lokale samenwerkingen er al zijn, waar je staat in de productieketen en hoe je bedrijfspand er uit ziet. Hiermee brengen we in kaart hoe jouw organisatie is verweven met het groen en de mensen er omheen en welke winst daarin te behalen is.

Hoe?
Samen met het team doorloop je een nulmeting van ongeveer twee uur. Tijdens deze nulmeting leggen we verschillende gerichte vragen en stellingen aan je voor. Op basis van deze informatie ontvang je een actiegericht adviesrapport met concrete, grote en kleine interventies die passen bij jouw organisatie.

Meteen ermee de slag?
Op basis van de resultaten kijken we samen wat nodig is om de gewenste interventies aan te pakken. In overleg maken we afspraken over ondersteuning door de NMF Drenthe, NHL Stenden of een studententeam bij de uitvoering van het adviesrapport.