Ondernemen met impact!

Impactondernemen is geen trend. Sterker, het komt in een stroomversnelling en verandert ondernemerschap wereldwijd. Impactondernemen gaat over meer dan alleen het maken van producten of het leveren van diensten. Het gaat over omarmen van een hoger doel, over het werken aan een duurzame, sociale, inclusieve en eerlijke samenleving.

Impact maken met je onderneming kun je op verschillende manieren doen. Door het gebruik van duurzame of gerecyclede grondstoffen, door energiebesparing tijdens het productieproces, door het minimaliseren van je afvalstromen, door een inclusief personeelsbeleid, door het duurzaam bouwen van je bedrijfspand, door eigen energie-opwek, door het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door het beschikbaar stellen van middelen, tijd en handjes aan maatschappelijke organisaties, door het vergroenen van je bedrijfsomgeving en zo zijn er nog talloze voorbeelden te bedenken.

Impactondernemen betekent niet dat je geen winst maakt. In de eerste plaats ben je een bedrijf met een gezonde bedrijfsvoering. Impactondernemen betekent dat je daarnaast een bijdrage wilt leven aan de brede welvaart, de wereld domweg een beetje mooier wilt maken.

Met Impact in de Regio willen wij impactondernemers zichtbaar maken, aan elkaar verbinden en ondernemers verder helpen hun duurzame en maatschappelijke ambities te bereiken.  

Dus sluit je aan, doe mee, bezoek onze events en organiseer zelf iets inspirerends. Deze beweging is nog krachtiger, mooier en betekenisvoller als jij erbij betrokken bent.