Wie zit hierachter?

Impact in de regio ontstond door een samenwerking van mensen, die ervan overtuigd zijn dat economische ontwikkeling moet en kan bijdragen aan brede welvaart. Samen willen wij een impuls geven aan al het moois dat al aanwezig is in de regio en de beweging van impact ondernemen groter en sterker maken. 

Op initiatief van de gemeenten Emmen en Coevorden ontstond de Kopgroep Impact Ondernemen. Hier werd de basis gelegd voor het Actieprogramma Impact Ondernemen. 

Hierdoor verbreedde de samenwerking naar alle Regio Deal-gemeenten, de provincie Drenthe, ondernemers Drents Bakkie, Toolbox en VEPA the furniture factory, netwerkpartijen als Impact Noord, Growing Emmen, Greendrinks Zuidoost-Drenthe en Ik Ben Drents Ondernemer en vanuit het onderwijs NHL Stenden en Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Het aantal mensen dat zich aansluit groeit steeds verder door. En dat is natuurlijk precies de bedoeling, dus daarom onze vraag: wat onderneem jij?

Regiodeal ZO Drenthe &  Actieprogramma Impact Ondernemen

Door steun vanuit de Regiodeal ZO Drenthe ontstond de mogelijkheid om 2 jaar lang intensief aan de slag te gaan.

Het Actieprogramma Impact Ondernemen heeft als doel impact ondernemers te faciliteren bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen; een duurzame, sociale, inclusieve en eerlijke samenleving die bijdraagt aan brede welvaart in de regio. Zo vergroot het economisch perspectief van impact ondernemers en worden meer bedrijven gestimuleerd om met impact te ondernemen. 

Het actieprogramma heeft vier actielijnen:

  1. Imago: vergroten van de zichtbaarheid en de (h)erkenning van impact ondernemen.
  2. Netwerk: versterken ecosysteem, zorgen dat ondernemers en andere stakeholders elkaar vinden op het gebied van impact om samen en van elkaar te leren.
  3. Business Support: het bieden van goede en toegankelijke ondersteuning voor impact ondernemers. Regio Deal-gemeenten fungeren als launching customer voor impact ondernemers.
  4. Kennis: bevorderen van kennis bij de overheden en in het onderwijs om voorwaarden te scheppen voor ondersteuning van impact ondernemers.

Dit programma vergroot de bijdrage van het bedrijfsleven aan de brede welvaart en stimuleert de beweging van de betekeniseconomie in de regio. 

Kopgroep actieprogramma impact ondernemen

Marjon Lingbeek van Gemeente Emmen
Meer over Gemeente Emmen
Jan willem Wennekes van Impact Noord
Meer over Impact Noord
Han Tissingh van Gemeente Coevorden
Meer over Gemeente Coevorden
Linda Meijer van GreenDrinks ZOD
Meer over Green Drinks
Alya Assen van Growing Emmen
Meer over Growing Emmen
Erik Luisman van Vepa
Meer over Vepa
Adriaan Pals van Toolbox
Meer over Toolbox
Emile Suringar van Natuur en Milieu Federatie Drenthe
Meer over NMF Drenthe
Ruben Haak van Drents Bakkie
Meer over Drents Bakkie
Peter Jan Poppen van NHL Stenden
Meer over NHL Stenden
Robert Dreier van NHL Stenden
Meer over NHL Stenden
Floortje van Aken van IBDO
Meer over IBDO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram