#watonderneemjij

Onze regio barst van de ondernemers die een positieve bijdrage leveren aan de brede welvaart.

Door hen zichtbaar te maken en te verbinden, stimuleren we samenwerking en ontmoeting om de impact op onze regio nog verder te vergroten.

Samen zorgen we voor een stroomversnelling in impactvolle economische ontwikkeling en maken we deze beweging nog krachtiger, mooier en betekenisvoller.

Doe je mee?

Bezoek impactvolle events in de regio

Impactvolle events

In de planning